OVEREENKOMST MET VOORWAARDEN

Laatste update: 26/11/2020

Deze Algemene Voorwaarden  vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (‘u’) en [naam van de bedrijfsentiteit] (“wij”, “ons” of “ons”), betreffende uw toegang tot en het gebruik van de [website name.com] website, alsmede elke andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die verband houdt met (gezamenlijk, de “Site”).

U stemt ermee in dat u door toegang te krijgen tot de site, hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan al deze algemene voorwaarden.. Als u het niet eens bent met al deze Algemene Voorwaarden,dan is het u uitdrukkelijk verboden om de Site te gebruiken en moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierin uitdrukkelijk opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, te allen tijde en om welke reden dan ook wijzigingen of wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden.

We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de datum van ‘Laatst bijgewerkt’ van deze Algemene Voorwaardenbij te werkenen u ziet af van elk recht om een specifieke kennisgeving van elke wijziging te ontvangen.

Het is uw verantwoordelijkheid om deze Algemene Voorwaarden periodiek te bekijken om op de hoogte te blijven van updates. U wordt onderworpen aan en zal worden geacht op de hoogte te zijn gebracht van en te hebben aanvaard, de wijzigingen in de herziene  Algemene Voorwaarden door uw voortdurende gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene algemene voorwaarden  zijn geboekt.

De informatie op de Site is niet bedoeld voor verspreiding aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratieverplichting binnen dat rechtsgebied of land.

Degenen die ervoor kiezen om de Site vanaf andere locaties te bezoeken, doen dit dan ook op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving, indien en voor zover lokale wetgeving van toepassing is.

Deze algemene voorwaarden  zijn gemaakt met Termly.

Optie 1: De site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 jaar mogen zich niet inschrijven voor de Site.

Optie 2: [De site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 13 jaar oud zijn.] Alle gebruikers die minderjarig zijn in het rechtsgebied waarin zij verblijven (meestal jonger dan 18 jaar) moeten toestemming hebben van en rechtstreeks onder toezicht staan van hun ouder of voogd om de Site te gebruiken. Als je minderjarig bent, moet je je ouder of voogd deze Algemene Voorwaarden laten lezen en ermee instemmen voordat je de Site gebruikt.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, de Site is onze eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, website ontwerpen, audio, video, tekst, foto’s en afbeeldingen op de site (collectief, de “Inhoud”) en de handelsmerken, service merken en logo’s daarin (de “Merken”) zijn eigendom van of gecontroleerd door ons of in licentie gegeven aan ons, en zijn beschermd door auteursrechten en handelsmerken wetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentie wetten van de Verenigde Staten van de Verenigde Staten , buitenlandse jurisdicties en internationale verdragen.

De inhoud en de merken worden alleen op de site “AS IS” voor uw gegevens en persoonlijk gebruik aangeboden. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Algemene Voorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen inhoud of merkenworden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, openbaar weergegeven, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, gelicentieerd of anderszins geëxploiteerd voor enig commercieel doel, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie om toegang te krijgen tot de Site en om een kopie te downloaden of af te drukken van een deel van de Inhoud waartoe u alleen toegang hebt gekregen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. We behouden ons alle rechten voor die u niet uitdrukkelijk zijn toegekend op en aan de Site, de Inhoud en de Merken.

OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:

[(1) alle registratiegegevens die u indient, zijn waar, nauwkeurig, actueel en volledig; (2) U behoudt de juistheid van deze informatie en werkt deze registratiegegevens zo nodig snel bij;]

(3) u beschikt over de wettelijke capaciteit en u stemt ermee in om aan deze Algemene Voorwaardentevoldoen;

[(4) u bent niet jonger dan 13 jaar;]

(5) geen minderjarige in het rechtsgebied waarin u woont[, of als een minderjarige, u ouderlijke toestemming hebt gekregen om de Site te gebruiken];

(6) u krijgt geen toegang tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script, of anderszins;

(7) u zult de site niet gebruiken voor een illegaal of ongeautoriseerd doel;

(8) uw gebruik van de Site zal geen in strijd zijn met de toepasselijke wet- of regelgeving.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onjuist, niet actueel of onvolledig is, hebben we het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en al het huidige of toekomstige gebruik van de Site (of enig deel daarvan) te weigeren.

GEBRUIKERSREGISTRATIE

U zich mogelijk registreren bij de Site. U stemt ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een door u geselecteerde gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als wij naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins aanstootgevend is.

VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Site niet openen of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor we de site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons zijn goedgekeurd of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site stemt u ermee in:

 1. systematisch gegevens of andere inhoud van de Site op te halen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
 2. ongeoorloofd gebruik van de Site maken, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers op elektronische of andere wijze met het oog op het verzenden van ongevraagde e-mail, of het maken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 3. gebruik een inkoopagent of inkoopagent om aankopen te doen op de Site.
 4. gebruik maken van de site om te adverteren of aan te bieden om goederen en diensten te verkopen.
 5. beveiligingsfuncties van de Site te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren, waaronder functies die het gebruik of het kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Site en/of de inhoud daarin.
 6. deelnemen aan ongeautoriseerde framing van of linken naar de Site.
 7. truc, fraude, of misleiden ons en andere gebruikers, vooral in elke poging om gevoelige accountinformatie te leren, zoals wachtwoorden;
 8. oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen.
 9. deelnemen aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van gegevensmining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en afzuiden van gegevens.
 10. de Site of de netwerken of services die op de Site zijn aangesloten, onnodig belasten, verstoren of een onnodige last creëren.
 11. proberen zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.
 12. uw profiel te verkopen of anderszins over te dragen.
 13. gebruik alle informatie die van de Site is verkregen om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 14. gebruik de Site als onderdeel van elke poging om met ons te concurreren of anderszins de Site en/of de Inhoud te gebruiken voor een inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming.
 15. een van de software die een deel van de site ontcijfert, ontcijfert, demonteren of reverse engineeren.
 16. proberen om maatregelen van de site te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot de Site of een deel van de Site te voorkomen of te beperken.
 17. lastigte, ergeren, intimideren of bedreigen van een van onze medewerkers of agenten die betrokken zijn bij het verstrekken van een deel van de site aan jou.
 18. het auteursrecht of andere eigendomsrechten van een Inhoud te verwijderen.
 19. de software van de site kopiëren of aanpassen, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 20. virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal te uploaden of te verzenden (of te verzenden, of ander materiaal, waaronder overmatig gebruik van hoofdletters en spammen (continue plaatsing van herhaalde tekst), die het ononderbroken gebruik en genot van de Site van een partij verstoort, verstoort, verstoort, wijzigt of interfereert met het gebruik, functies, functies, bediening of onderhoud van de Site.
 21. materiaal te uploaden of te verzenden (of te verzenden) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief zonder beperking duidelijke grafische uitwisselingsformaten (“gifs”), 1×1 pixels, webbugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als “spyware” of “passieve verzamelingsmechanismen” of “pcms”).
 22. behalve als het resultaat kan zijn van standaard zoekmachine of internet browser gebruik, gebruik, lancering, ontwikkelen of distribueren van een geautomatiseerd systeem, met inbegrip van zonder beperking, een spin, robot, cheat utility, schraper, of offline lezer die toegang heeft tot de Site, of het gebruik of de lancering van een onbevoegde script of andere software.
 23. naar onze mening ons en/of de Site te kleineren, te bezoedelen of anderszins te schaden.
 24. gebruik de Site op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 25. [andere]

DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De Site kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, prikborden, online forums en andere functionaliteit, en kan u de mogelijkheid bieden om inhoud en materialen aan te maken, in te dienen, te posten, te posten, weer te geven, te verzenden, te verzenden, te verzenden, uit te zenden, uit te zenden, te verzenden, te verzenden, te verzenden, te verzenden, uit te voeren, uit te voeren, te publiceren, te distribueren of uit te zenden naar ons of op de Site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto’s, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk , “Bijdragen”).

Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom. Wanneer u bijdragen maakt of ter beschikking stelt, verklaart en garandeert u dat:

 1. het maken, verspreiden, doorgeven, openbaar vertonen of uitvoeren, en het openen, downloaden of kopiëren van uw bijdragen maken geen inbreuk op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, bedrijfsgeheim of morele rechten van derden.
 2. u bent de maker en eigenaar van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, releases en machtigingen om ons, de Site en andere gebruikers van de Site te gebruiken en te machtigen om uw bijdragen te gebruiken op een manier die door de Site en deze algemene voorwaardenwordtoverwogen.
 3. u beschikt over de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare persoon in uw bijdragen om de naam of gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw bijdragen mogelijk te maken op een manier die door de Site en deze Algemene Voorwaardenwordtoverwogen.
 4. uw bijdragen zijn niet onjuist, onjuist of misleidend.
 5. uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van verzoeken.
 6. uw bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins verwerpelijk (zoals bepaald door ons).
 7. uw bijdragen maken niemand belachelijk, bespot, kleineren, intimideren of misbruiken.
 8. uw bijdragen pleiten niet voor de gewelddadige omverwerping van een regering of aanzetten tot, aanmoedigen of bedreigen fysieke schade tegen een andere.
 9. uw bijdragen zijn niet in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving of regel.
 10. uw bijdragen zijn niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
 11. uw bijdragen bevatten geen materiaal dat persoonlijke informatie vraagt van personen jonger dan 18 jaar of mensen onder de 18 jaar op een seksuele of gewelddadige manier uitbuit.
 12. uw bijdragen zijn niet in strijd met een federale of staatswet met betrekking tot kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;
 13. uw bijdragen bevatten geen aanstootgevende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of fysieke handicap.
 14. uw bijdragen zijn niet anderszins in strijd met of koppelen aan materiaal dat in strijd is met een bepaling van deze Algemene Voorwaardenof eentoepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de Site in strijd met het voorgaande schendt deze Algemene Voorwaarden en kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken.

BIJDRAGELICENTIE

Door uw bijdragen aan een deel van de Site [of het toegankelijk maken van bijdragen voor de Site door uw account van de Site te koppelen aan een van uw sociale netwerkaccounts], verleent u automatisch, en u verklaart en garandeert dat u het recht hebt om ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie te verlenen om te hosten , gebruik, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, verkopen, verkopen, publiceren, uitzenden, uitzenden, archiveren, opslaan, cache, openbaar uit te voeren, openbaar uit te voeren, te hervormen, te vertalen, te verzenden, uit te zenden, uit te zenden en dergelijke bijdragen (inclusief, zonder beperking, uw afbeelding en stem te distribueren) voor welk doel dan ook, commerciële, reclame, of anderszins, en om afgeleide werken van, of op te nemen in andere werken, dergelijke bijdragen, en verlenen en autoriseren sublicenties van het voorgaande. Het gebruik en de distributie kan plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend of hierna is ontwikkeld, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, indien van toepassing, en een van de handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo’s en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt. U doet afstand van alle morele rechten in uw bijdragen en u garandeert dat morele rechten niet anders zijn geclaimd in uw bijdragen.

Wij doen geen enkele eigendom over uw bijdragen. U blijft volledig eigenaar van al uw bijdragen en intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of verklaringen in uw bijdragen die door u op enig gebied op de Site worden verstrekt.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw bijdragen aan de Site en u stemt er uitdrukkelijk mee in om ons vrij te pleiten voor alle verantwoordelijkheid en zich te onthouden van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw bijdragen.

Wij hebben het recht om bijdragen te bewerken, te redigeren of anderszins te wijzigen, naar onze absolute en absolute discretie(1) om bijdragen te bewerken, te redigeren of anderszins te wijzigen; 2. alle bijdragen opnieuw te categoriseren om deze op meer geschikte plaatsen op de site te plaatsen; en (3) om bijdragen op elk moment en om welke reden dan ook, zonder kennisgeving vooraf te screenen of te verwijderen. Wij zijn niet verplicht om uw bijdragen te controleren.

RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELINGEN

We kunnen je gebieden op de Site bieden om beoordelingen of beoordelingen achter te laten. Wanneer je een beoordeling plaatst, moet je voldoen aan de volgende criteria:

(1) u moet ervaring uit de eerste hand hebben met de persoon/entiteit die wordt beoordeeld;

(2) uw beoordelingen mogen geen beledigende godslastering of beledigende, racistische, beledigende of haattaal bevatten;

(3) uw beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap;

(4) Uw beoordelingen mogen geen verwijzingen naar illegale activiteiten bevatten;

(5) u moet niet worden aangesloten bij concurrenten als het plaatsen van negatieve beoordelingen;

(6) u mag geen conclusies trekken over de wettigheid van gedrag;

(7) u mag geen valse of misleidende verklaringen afleggen;

(8) u mag geen campagne organiseren die anderen aanmoedigt om beoordelingen te plaatsen, positief of negatief.

We kunnen beoordelingen naar eigen goeddunken accepteren, afwijzen of verwijderen. We zijn absoluut niet verplicht om beoordelingen te screenen of beoordelingen te verwijderen, zelfs als iemand beoordelingen verwerpelijk of onjuist vindt. Beoordelingen worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze meningen of de standpunten van een van onze gelieerde ondernemingen of partners.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige beoordeling of voor claims, verplichtingen of verliezen die voortvloeien uit een beoordeling. Door een recensie te plaatsen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, toewijsbaar en sublicentieeerbaar recht en licentie om alle inhoud met betrekking tot beoordelingen te reproduceren, te wijzigen, te vertalen, te verzenden, uit te zenden, uit te voeren en/of te distribueren.

LICENTIE VOOR MOBIELE TOEPASSINGEN

 

Licentie gebruiken

Als u de Site opent via een mobiele applicatie, dan verlenen wij u een herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de mobiele applicatie te installeren en te gebruiken op draadloze elektronische apparaten die eigendom zijn van of door u worden gecontroleerd, en om de mobiele applicatie op dergelijke apparaten te openen en te gebruiken, strikt in overeenstemming met de algemene voorwaarden van deze mobiele applicatielicentie in deze algemene voorwaarden..

U zult niet:

(1) decompile, reverse engineer, demontage, poging om de broncode van af te leiden of de toepassing te decoderen;

(2) wijzigingen, aanpassings-, verbeterings-, verbeterings-, vertaal- of afgeleid werk van de toepassing aan te brengen;

(3) in strijd zijn met toepasselijke wetten, regels of voorschriften in verband met uw toegang tot of het gebruik van de toepassing;

(4) het verwijderen, wijzigen of verdoezelen van een merkgebonden kennisgeving (met inbegrip van een kennisgeving van auteursrecht of handelsmerk) geplaatst door ons of de licentiegevers van de aanvraag;

(5) de aanvraag te gebruiken voor inkomstengenererende inspanningen, commerciële ondernemingen of andere doeleinden waarvoor zij niet is ontworpen of bestemd;

(6) de toepassing beschikbaar te stellen via een netwerk of een andere omgeving die toegang of gebruik door meerdere apparaten of gebruikers tegelijkertijd mogelijk maakt;

(7) gebruik maken van de aanvraag voor het creëren van een product, dienst of software die direct of indirect concurrerend is met of op enigerlei wijze een vervanging van de toepassing;

(8) gebruik maken van de applicatie om geautomatiseerde vragen te sturen naar een website of om ongevraagde commerciële e-mail te sturen;

(9) gebruik maken van alle eigen informatie of een van onze interfaces of onze andere intellectuele eigendom in het ontwerp, de ontwikkeling, de vervaardiging, licenties, of de distributie van toepassingen, accessoires, of apparaten voor gebruik met de applicatie.

Apple- en Android-apparaten

De volgende voorwaarden zijn van toepassing wanneer u een mobiele applicatie gebruikt die is verkregen uit de Apple Store of Google Play (elk een ‘app-distributeur’) om toegang te krijgen tot de site:

(1) de licentie die aan u wordt verleend voor onze mobiele toepassing is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de toepassing te gebruiken op een apparaat dat gebruik maakt van de Apple iOS- of Android-besturingssystemen, indien van toepassing, en in overeenstemming met de gebruiksregels die zijn uiteengezet in de servicevoorwaarden van de toepasselijke app-distributeur;

(2) wij zijn verantwoordelijk voor het verlenen van onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de mobiele applicatie zoals gespecificeerd in de algemene voorwaarden van deze licentie voor mobiele toepassingen die zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden of zoals anderszins vereist krachtens de toepasselijke wetgeving, en u erkent dat elke appdistributeur geen enkele verplichting heeft om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verlenen met betrekking tot de mobiele toepassing;

(3) in geval van een eventuele storing van de mobiele applicatie om te voldoen aan de toepasselijke garantie, u de toepasselijke app-distributeur hiervan op de hoogte stellen en de app-distributeur kan, in overeenstemming met zijn voorwaarden en beleid, de aankoopprijs terugbetalen, indien van toepassing, betaald voor de mobiele toepassing, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal de app-distributeur geen andere garantieverplichting hebben met betrekking tot de mobiele applicatie;

(4) u verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een “terroristisch ondersteunend” land en (ii) u niet op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid staat;

(5) u moet voldoen aan de toepasselijke voorwaarden van derden bij het gebruik van de mobiele applicatie, bijvoorbeeld als u een VoIP-toepassing hebt, dan mag u niet in strijd zijn met hun overeenkomst voor draadloze gegevensservice bij het gebruik van de mobiele toepassing;

6) u erkent en stemt ermee in dat de App Distributeurs derden zijn van de algemene voorwaarden in deze licentie voor mobiele toepassingen in deze Algemene Voorwaarden,en dat elke appdistributeur het recht heeft (en geacht wordt het recht te hebben aanvaard) om de algemene voorwaarden in deze mobiele applicatielicentie in deze Algemene Voorwaarden tegen u als derde begunstigde daarvan af te dwingen.

SOCIALE MEDIA

Als onderdeel van de functionaliteit van de Site u uw account koppelen aan online accounts die u hebt met externe serviceproviders (elk dergelijk account, een account van derden) door: (1) het verstrekken van uw inloggegevens van derden via de site; of (2) ons toegang geven tot uw account van derden, zoals is toegestaan onder de toepasselijke algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van elk account van derden.

U verklaart en garandeert dat u het recht heeft om uw inloggegevens van derden aan ons bekend te maken en/of ons toegang te verlenen tot uw account van derden, zonder dat u de algemene voorwaarden schendt die van toepassing zijn op uw gebruik van de toepasselijke account van derden, en zonder ons te verplichten kosten te betalen of ons te onderwerpen aan gebruiksbeperkingen die door de externe dienstverlener van de externe account worden opgelegd.

Door ons toegang te verlenen tot accounts van derden, begrijpt u dat (1) we alle inhoud die u hebt verstrekt en opgeslagen in uw account van derden (de “Social Network Content”) kunnen openen, beschikbaar stellen en opslaan (indien van toepassing) alle inhoud die u hebt verstrekt en opgeslagen in uw account van derden (de “Social Network Content”), zodat deze beschikbaar is op en via de Site via uw account, inclusief zonder beperking vriendenlijsten en (2) we van uw account van derden aanvullende informatie kunnen indienen en ontvangen voor zover u op de hoogte bent wanneer u op de hoogte bent wanneer u een link ontvangt uw account met de derdenrekening.

Afhankelijk van de accounts van derden die u kiest en afhankelijk van de privacyinstellingen die u in dergelijke accounts van derden hebt ingesteld, kunnen persoonlijk identificeerbare informatie die u op uw accounts van derden plaatst, beschikbaar zijn op en via uw account op de Site.

Houd er rekening mee dat als een account van derden of een gekoppelde service niet meer beschikbaar is of onze toegang tot een dergelijk account van derden wordt beëindigd door de externe serviceprovider, social network content mogelijk niet langer beschikbaar is op en via de site. Je hebt de mogelijkheid om de verbinding tussen je account op de Site en je externe accounts op elk gewenst moment uit te schakelen.

HOUD ER REKENING MEE DAT UW RELATIE MET DE EXTERNE DIENSTVERLENERS DIE ZIJN GEKOPPELD AAN UW ACCOUNTS VAN DERDEN, UITSLUITEND WORDT GEREGELD DOOR UW OVEREENKOMST(EN) MET DERGELIJKE EXTERNE SERVICEPROVIDERS.

We doen geen enkele moeite om inhoud van het sociale netwerk te bekijken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, op juistheid, wettigheid of niet-inbreuk, en we zijn niet verantwoordelijk voor inhoud van het sociale netwerk.

U erkent en stemt ermee in dat we toegang hebben tot uw e-mailadresboek dat is gekoppeld aan een account van derden en uw contactenlijst die is opgeslagen op uw mobiele apparaat of tablet, uitsluitend om u te identificeren en te informeren over contactpersonen die zich ook hebben geregistreerd om de Site te gebruiken.

U de verbinding tussen de Site en uw account van derden deactiveren door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens of via uw accountinstellingen (indien van toepassing). We zullen proberen alle informatie die is opgeslagen op onze servers die zijn verkregen via een dergelijk account van derden te verwijderen, behalve de gebruikersnaam en profielfoto die aan uw account zijn gekoppeld.

Inzendingen

U erkent en stemt ermee in dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site (“Inzendingen”) die door u aan ons worden verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en onze enige eigendom worden. Wij zullen exclusieve rechten bezitten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze opmerkingen voor enig wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie voor u.

U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen, en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen origineel zijn bij u of dat u het recht hebt om dergelijke opmerkingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen beroep tegen ons opkomt voor enige vermeende of feitelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht in uw inzendingen.

WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN

De Site kan links bevatten (of u via de Site worden verzonden) naar andere websites (Websites van derden) evenals artikelen, foto’s, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen, software en andere inhoud of items die behoren tot of afkomstig zijn van derden (Content van derden).

Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid door ons, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die worden geopend via de site of inhoud van derden die op, beschikbaar zijn of zijn geïnstalleerd op de site, met inbegrip van de inhoud, nauwkeurigheid, of volfensief, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of vervat in de websites van derden of de inhoud van derden.

Het opnemen van, linken naar of het toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons. Als u besluit de Site te verlaten en toegang te krijgen tot de websites van derden of om inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en moet u zich ervan bewust zijn dat deze algemene voorwaarden niet langer gelden.

U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidsregels, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van een website waarop u vanaf de site navigeert of met betrekking tot toepassingen die u vanaf de site gebruikt of installeert, te controleren. Alle aankopen die u doet via websites van derden zullen via andere websites en van andere bedrijven zijn, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de toepasselijke derde partij zijn.

U stemt ermee in en erkent dat wij de producten of diensten die op websites van derden worden aangeboden, niet onderschrijven en u zult ons onschadelijk maken voor eventuele schade veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien zult u ons onschadelijk maken voor eventuele verliezen die door u zijn geleden of schade die u is toegebracht met betrekking tot of die op enigerlei wijze voortvloeien uit inhoud van derden of enig contact met websites van derden.

Adverteerders

We staan adverteerders toe om hun advertenties en andere informatie weer te geven in bepaalde gebieden van de site, zoals sidebar-advertenties of banneradvertenties. Als u een adverteerder bent, neemt u de volledige verantwoordelijkheid voor alle advertenties die u op de Site plaatst en alle diensten die op de site worden geleverd of producten die via die advertenties worden verkocht.

Verder garandeert en verklaart u als adverteerder dat u over alle rechten en bevoegdheden beschikt om advertenties op de Site te plaatsen, inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten en contractuele rechten.

[Als adverteerder stemt u ermee in dat dergelijke advertenties onderworpen zijn aan onze Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Kennisgevings- en beleidsbepalingen zoals hieronder beschreven, en u begrijpt en stemt ermee in dat er geen terugbetaling of andere compensatie zal zijn voor DMCA-verwijderingsgerelateerde kwesties.] We bieden gewoon de ruimte om dergelijke advertenties te plaatsen, en we hebben geen andere relatie met adverteerders.

SITEBEHEER

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om:

(1) de site te controleren op schendingen van deze algemene voorwaarden;;

(2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze algemene voorwaardenovertreedt , inclusiefzonder beperking, het melden van deze gebruiker aan wetshandhavingsinstanties;

(3) naar eigen inzicht en zonder beperking de toegang weigeren, beperken, beperken van de beschikbaarheid van of uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) een van uw bijdragen of een deel daarvan;

(4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, om alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de Site te verwijderen of anderszins uit te schakelen;

(5) anders de site beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en de goede werking van de site te vergemakkelijken.

Privacybeleid

Wij geven om gegevensprivacy en beveiliging. Bekijk ons privacybeleid [KLIK HIER]/gepost op de site]. Door de site te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan ons privacybeleid, dat is opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. Houd er rekening mee dat de site wordt gehost in de Verenigde Staten.

Als u de site vanuit de Europese Unie, Azië of een andere regio van de wereld binnensinloopt met wetten of andere vereisten voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetgeving in de Verenigde Staten, dan geeft u uw gegevens door uw voortdurende gebruik van de Site over naar de Verenigde Staten en stemt u uitdrukkelijk in om uw gegevens te laten overbrengen naar en verwerkt in de Verenigde Staten.

[Verder accepteren, vragen of vragen we niet bewust informatie van kinderen of vragen we bewust aan kinderen. Daarom, in overeenstemming met de Amerikaanse Children’s Online Privacy Protection Act, als we daadwerkelijk kennis ontvangen dat iedereen onder de leeftijd van 13 heeft persoonlijke informatie aan ons verstrekt zonder de vereiste en verifieerbare ouderlijke toestemming, zullen we die informatie te verwijderen van de site zo snel als redelijk praktisch is.]

KENNISGEVING EN BELEID DIGITALE MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA)

Meldingen

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op het auteursrecht dat u bezit of beheert, u onze aangewezen copyrightagent hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via de onderstaande contactgegevens (een Kennisgeving).

Een kopie van uw melding wordt verzonden naar de persoon die het materiaal dat in de melding is geadresseerd of opgeslagen heeft geplaatst of opgeslagen. Houd er rekening mee dat u op grond van de federale wetgeving aansprakelijk kan worden gesteld voor schade als u materiële onjuiste voorstellingen in een kennisgeving doet. Als u dus niet zeker weet of materiaal dat door de Site is gekoppeld aan uw auteursrecht schendt, moet u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.

Alle kennisgevingen moeten voldoen aan de vereisten van DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3) en de volgende gegevens bevatten:

1. een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat zou zijn geschonden;

(2) de identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op de site onder de kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op de Site;

(3) identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt op of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of toegang moet krijgen, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;

(4) informatie die redelijkerwijs voldoende is om contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd;

(5) een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het materiaal op de wijze waarop het wordt geklaagd, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn gemachtigde of de wet;

(6) een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en op straffe van meineed dat de klagende partij gemachtigd is om namens de eigenaar op te treden van een exclusief recht dat zou zijn geschonden.

       Tellermelding

Als u van mening bent dat uw eigen auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Site is verwijderd als gevolg van een fout of verkeerde identificatie, u een schriftelijke tegenmelding indienen bij [ons/onze aangewezen auteursrechtagent] met behulp van de onderstaande contactgegevens (een tegenmelding).

Om een effectieve tegenmelding te zijn onder de DMCA, moet uw tellermelding in belangrijke mate het volgende bevatten:

1. identificatie van het materiaal dat is verwijderd of uitgeschakeld en de plaats waar het materiaal is verschenen voordat het werd verwijderd of uitgeschakeld;

(2) een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de Federal District Court waarin uw adres zich bevindt, of als uw adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor een gerechtelijk district waarin wij ons bevinden;

(3) een verklaring dat u de procesdienst van de partij die de kennisgeving of de agent van de partij heeft ingediend, zult aanvaarden;

(4) uw naam, adres en telefoonnummer;

(5) een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw van mening bent dat het betrokken materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld;

(6) uw fysieke of elektronische handtekening.

Als u ons een geldige, schriftelijke tegenmelding stuurt die voldoet aan de hierboven beschreven vereisten, zullen we uw verwijderde of uitgeschakelde materiaal herstellen, tenzij we eerst een kennisgeving ontvangen van de partij die de kennisgeving indient waarin ons wordt geïnformeerd dat een dergelijke partij een gerechtelijke procedure heeft aangespannen om u te weerhouden van het aangaan van inbreukmakende activiteiten met betrekking tot het betreffende materiaal.

Houd er rekening mee dat als u een onjuiste voorstelling geeft dat de uitgeschakelde of verwijderde inhoud per ongeluk of verkeerde identificatie is verwijderd, u mogelijk aansprakelijk bent voor schade, inclusief kosten en advocaatkosten. Het indienen van een valse tegenmelding vormt meineed.

Aangewezen copyrightagent

INBREUKEN OP HET AUTEURSRECHT

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op het auteursrecht dat u bezit of beheert, u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via de onderstaande contactgegevens (een Melding). Een kopie van uw melding wordt verzonden naar de persoon die het materiaal dat in de melding is geadresseerd of opgeslagen heeft geplaatst of opgeslagen.

Houd er rekening mee dat u op grond van de federale wetgeving aansprakelijk kan worden gesteld voor schade als u materiële onjuiste voorstellingen in een kennisgeving doet. Als u dus niet zeker weet of materiaal dat door de Site is gekoppeld aan uw auteursrecht schendt, moet u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.]

TERMIJN EN BEËINDIGING

Deze algemene voorwaarden blijven volledig van kracht en van kracht tijdens het gebruik van de site. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDENTE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) AAN EEN PERSOON OM WELKE REDEN DAN OOK of zonder enige reden, OOK ZONDER BEPERKING VOOR SCHENDING VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF CONVENANT IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OF VAN TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING TE WEIGEREN. WE KUNNEN UW GEBRUIK OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF [UW ACCOUNT EN] ALLE INHOUD OF INFORMATIE VERWIJDEREN DIE U OP ELK GEWENST MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN INZICHT HEBT GEPLAATST.

Als we je account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het verboden om een nieuw account te registreren en aan te maken onder je naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als je namens de derde partij handelt.

Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, waaronder zonder beperking het nastreven van civiel, strafrechtelijk en injunctief verhaal.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site op elk moment of om welke reden dan ook te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de Site op enig moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te beëindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Site.

We kunnen niet garanderen dat de site te allen tijde beschikbaar zal zijn. We kunnen hardware, software of andere problemen ondervinden of dat we onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat resulteert in onderbrekingen, vertragingen of fouten.

We behouden ons het recht voor om de Site op enig moment of om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, op te schorten of anderszins te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U stemt ermee in dat wij geen enkele aansprakelijkheid hebben voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot de Site tijdens enige downtime of onderbreking van de Site.

Niets in deze Algemene Voorwaarden zal worden opgevat om ons te verplichten om de Site te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

BESTUURSRECHT

Deze Algemene Voorwaarden en uw gebruik van de Site worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat van [naam van de staat] van toepassing op gemaakte overeenkomsten en volledig worden uitgevoerd binnen de Staat / Gemenebest van [naam van de staat], zonder rekening te houden met haar conflict van de wet principes.

Geschillenbeslechting

Optie 1: Elke gerechtelijke procedure van welke aard dan ook die door u of ons (gezamenlijk, de “partijen” en individueel, een “partij”) wordt ingesteld of vervolgd in de staat en federale rechtbanken gelegen in [naam van de provincie] County, [naam van de staat], en de partijen stemmen hierbij in, en afzien van alle verdedigingen van gebrek aan persoonlijke jurisdictie en forum niet conveniens met betrekking tot locatie en jurisdictie in dergelijke staat en federale rechtbanken.

De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen en de Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) is uitgesloten van deze algemene voorwaarden. In geen geval mag een vordering, vordering of procedure die door een van beide partijen die op enigerlei wijze op de Site zijn verbonden, meer dan ______ jaren na de oorzaak van de actie worden ingeleid.

Optie 2: Informele onderhandelingen

Om de afwikkeling te bespoedigen en de kosten van een geschil, controverse of claim met betrekking tot deze algemene voorwaarden (elk een “geschil” en collectief, de “Geschillen”) te bespoedigen en te beheersen die door u of ons (individueel, een “partij” en collectief, de “partijen”) worden ingesteld, komen de partijen overeen om eerst informeel te onderhandelen over geschillen (behalve de geschillen die hieronder uitdrukkelijk zijn verstrekt) gedurende ten minste  ______  dagen voordat zij arbitrage initieren. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij.

Bindende arbitrage

Indien de partijen niet in staat zijn een geschil op te lossen door middel van informele onderhandelingen, zal het geschil (met uitzondering van de geschillen die hieronder uitdrukkelijk zijn uitgesloten) uiteindelijk en uitsluitend worden opgelost door bindende arbitrage. JE BEGRIJPT DAT ZONDER DEZE BEPALING, JE HET RECHT ZOU HEBBEN OM TE KLAGEN IN DE RECHTBANK EN EEN JURY PROCES TE HEBBEN.

De arbitrage wordt gestart en uitgevoerd op grond van de Commercial Arbitration Rules van de American Arbitration Association (“AAA”) en, in voorkomend geval, de AAA’s Aanvullende Procedures voor consumentengerelateerde geschillen (“AAA Consumer Rules”), die beide beschikbaar zijn op de AAA-website www.adr.org.

Uw arbitragekosten en uw aandeel in de vergoeding van de arbiter worden geregeld door de AAA-consumentenregels en, in voorkomend geval, beperkt door de AAA-consumentenregels. [Als dergelijke kosten door de arbiter te hoog zijn, betalen we alle arbitragekosten en -uitgaven.]

De arbitrage kan persoonlijk worden uitgevoerd, door het indienen van documenten, telefonisch of online. De arbiter zal een schriftelijke beslissing nemen, maar hoeft geen motivering te geven, tenzij een van beide partijen daarom verzoekt.

De arbiter moet zich aan de toepasselijke wetgeving houden en elke uitspraak kan worden aangevochten als de arbiter dit niet doet. Behalve wanneer anders vereist door de toepasselijke AAA-regels of toepasselijke wetgeving, zal de arbitrage plaatsvinden in [naam van de provincie] County, [naam van de staat].

Behalve zoals hierin anders is bepaald, kunnen de partijen bij de rechter procederen om arbitrage af te dwingen, een procedure te blijven in afwachting van arbitrage, of om de door de arbiter aangenomen uitspraak te bevestigen, te wijzigen, te ontruimen of in te voeren.

Indien om welke reden dan ook, een geschil overgaat in de rechtbank in plaats van arbitrage, wordt het geschil gestart of vervolgd in de staats- en federale rechtbanken in [naam van de provincie] County, [naam van de staat], en stemmen de partijen hierbij in met alle verdedigingen van gebrek aan persoonlijke jurisdictie, en forum niet-conveniens met betrekking tot locatie en jurisdictie in dergelijke staats- en federale rechtbanken.

De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen en de Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) zijn uitgesloten van deze algemene voorwaarden.

In geen geval mag een geschil dat door een van beide partijen op enigerlei wijze met de site is verbonden, meer dan _____ jaren na de oorzaak van de actie worden begonnen. Indien deze bepaling onwettig of niet afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van beide partijen ervoor kiezen om een geschil te bemiddelen dat binnen dat deel van deze bepaling valt dat onwettig of niet afdwingbaar wordt bevonden en een dergelijk geschil wordt beslist door een bevoegde rechtbank binnen de bovengenoemde rechterlijke instanties, en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

 

Optie 3: Bindende arbitrage

Om de beslechting en controle van de kosten van een geschil, controverse of claim met betrekking tot deze algemene voorwaarden  (elk een “geschil” en collectief, “Geschillen”), elk geschil dat door u of ons (individueel, een “partij” en collectief, de “partijen”) zal uiteindelijk en uitsluitend worden opgelost door bindende arbitrage.

JE BEGRIJPT DAT ZONDER DEZE BEPALING, JE HET RECHT ZOU HEBBEN OM TE KLAGEN IN DE RECHTBANK EN EEN JURY PROCES TE HEBBEN. De arbitrage wordt gestart en uitgevoerd op grond van de Commercial Arbitration Rules van de American Arbitration Association (“AAA”) en, in voorkomend geval, de AAA’s Aanvullende Procedures voor consumentengerelateerde geschillen (“AAA Consumer Rules”), die beide beschikbaar zijn op de AAA-website www.adr.org.

Uw arbitragekosten en uw aandeel in de vergoeding van de arbiter worden geregeld door de AAA-consumentenregels en, in voorkomend geval, beperkt door de AAA-consumentenregels. [Als dergelijke kosten door de arbiter te hoog zijn, betalen we alle arbitragekosten en -uitgaven.]

De arbitrage kan persoonlijk worden uitgevoerd, door het indienen van documenten, telefonisch of online. De arbiter zal een schriftelijke beslissing nemen, maar hoeft geen motivering te geven, tenzij een van beide partijen daarom verzoekt. De arbiter moet zich aan de toepasselijke wetgeving houden en elke uitspraak kan worden aangevochten als de arbiter dit niet doet.

Behalve wanneer anders vereist door de toepasselijke AAA-regels of toepasselijke wetgeving, zal de arbitrage plaatsvinden in [naam van de provincie] County, [naam van de staat]. Behalve zoals hierin anders is bepaald, kunnen de partijen bij de rechter procederen om arbitrage af te dwingen, een procedure te blijven in afwachting van arbitrage, of om de door de arbiter aangenomen uitspraak te bevestigen, te wijzigen, te ontruimen of in te voeren.

Indien om welke reden dan ook, een geschil overgaat in de rechtbank in plaats van arbitrage, wordt het geschil gestart of vervolgd in de staats- en federale rechtbanken in [naam van de provincie] [naam van de staat], en stemmen de partijen hierbij in met en zien af van alle verdedigingen van gebrek aan persoonlijke jurisdictie en forum niet-conveniens met betrekking tot locatie en jurisdictie in dergelijke staats- en federale rechtbanken.

De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen en de Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) is uitgesloten van deze algemene voorwaarden. In geen geval mag een geschil dat door een van beide partijen is ingesteld dat op enigerlei wijze verband houdt met de Site of diensten, meer dan ______ jaren na de oorzaak van de actie worden begonnen.

Indien deze bepaling onwettig of niet afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van beide partijen ervoor kiezen om een geschil te bemiddelen dat binnen dat deel van deze bepaling valt dat onwettig of niet afdwingbaar wordt bevonden en een dergelijk geschil wordt beslist door een bevoegde rechtbank binnen de bovengenoemde rechterlijke instanties, en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

Optie 2/Optie 3: Beperkingen

De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt blijft tot het geschil tussen de partijen afzonderlijk. Voor zover wettelijk toegestaan, wordt (a) geen arbitrage samengevoegd met een andere procedure; b) er geen recht of bevoegdheid is om een geschil op class-action basis te bemiddelen of class action-procedures te gebruiken; en c) er geen recht of autoriteit is om namens het grote publiek of andere personen een geschil in een vermeende representatieve hoedanigheid te brengen.

Optie 2/Optie 3: Uitzonderingen op [informele onderhandelingen en] Arbitrage

De partijen komen overeen dat de volgende geschillen niet onderworpen zijn aan de bovengenoemde bepalingen betreffende [informele onderhandelingen en] bindende arbitrage: a) geschillen die een van de intellectuele eigendomsrechten van een partij willen afdwingen of beschermen, of betreffende de geldigheid van een partij; b) elk geschil in verband met of voortvloeien uit beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en c) elke vordering tot dwang.

Indien deze bepaling onwettig of niet afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van beide partijen ervoor kiezen om een geschil te bemiddelen dat binnen dat deel van deze bepaling valt dat onwettig of niet afdwingbaar wordt bevonden en een dergelijk geschil wordt beslist door een bevoegde rechtbank binnen de bovengenoemde rechterlijke instanties, en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

Correcties

Er kan informatie op de site zijn die typografische fouten, onjuistheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op de Site, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren en de informatie op de Site op elk gewenst moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

Disclaimer

DE SITE WORDT GELEVERD OP EEN AS-IS EN ALS-BESCHIKBAAR BASIS. U STEMT ERMEE IN DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO ZAL ZIJN. In DE GROOTST MOGELIJKE MATE TOEGESTANE MATE WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN AF, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN HANDELSBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN WEBSITES DIE VERBAND HOUDEN MET DE SITE EN WIJ ZULLEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID OP ONS NEMEN VOOR (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONJUISTHEDEN VAN INHOUD EN MATERIALEN, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ENIGE ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VAN DE SITE, (5) EVENTUELE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN , EN/OF (6) EVENTUELE FOUTEN OF OMISSIES IN INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE VIA DE SITE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EEN PRODUCT OF DIENST DIE WORDT GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, EEN HYPERLINKWEBSITE OF EEN WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN EEN BANNER OF ANDERE ADVERTENTIES STAAT, EN WE ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN OM OF OP ENIGERLEI WIJZE VERANTWOORDELIJK TE ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP EEN TRANSACTIE TUSSEN U EN EXTERNE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

NET ALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MEDIUM OF IN ELKE OMGEVING, MOET U GEBRUIK MAKEN VAN UW BESTE OORDEEL EN WEES VOORZICHTIG WAAR NODIG.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE BESTUURDERS, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN AAN U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG, VOORBEELDIGE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

[ONDANKS HET TEGENDEEL DAT HIERIN IS OPGENOMEN, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR U VOOR WELKE REDEN DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT [HET LAAGSTE VAN] [HET EVENTUELE BEDRAG DAT U AAN ONS HEEFT BETAALD TIJDENS DE [__________]MAAND VOORAFGAAND AAN ENIGE OORZAAK VAN ACTIE DIE ONTSTAAT [OF] [$_________________________]. BEPAALDE STAATSWETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE.

ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.]

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om ons te verdedigen, schadeloos te stellen en ons onschadelijk te maken, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke honoraria en kosten van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeien uit: (1) [uw bijdragen]; 2. gebruik van het gebied; 3. schending van deze algemene voorwaarden; (4) elke schending van uw opmerkingen en garanties die in deze algemene voorwaardenzijnuiteengezet; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) elke openlijke schadelijke handeling jegens elke andere gebruiker van de site met wie u verbinding hebt gemaakt via de site.

Ondanks het voorgaande behouden wij ons het recht voor om op uw kosten de exclusieve verdediging en controle op te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vergoeden, en u stemt ermee in om op uw kosten samen te werken met onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze schadeloosstelling wanneer we u hiervan bewust worden.

GEBRUIKERSGEGEVENS

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de Site verzendt met het oog op het beheer van de Site, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel we regelmatig back-ups van gegevens uitvoeren, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking heeft op elke activiteit die u hebt ondernomen met behulp van de Site.

U stemt ermee in dat wij u niet aansprakelijk zullen stellen voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht van actie tegen ons als gevolg van dergelijk verlies of corruptie van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, aankondigingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan elke wettelijke eis dat dergelijke communicatie schriftelijk is.

U STEMT HIERBIJ IN MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE RECORDS, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN AANKONDIGINGEN, POLISSEN EN RECORDS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE ZIJN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID.

U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, verordeningen, verordeningen of andere wetten in een rechtsgebied die een originele ondertekening of levering of bewaring van niet-elektronische registers vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier dan elektronische middelen.

CALIFORNISCHE GEBRUIKERS EN BEWONERS

Als een klacht bij ons niet naar tevredenheid is opgelost, u schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Afdeling Consumentendiensten van het California Department of Consumer Affairs op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 of telefonisch op (800) 952-5210 of (916) 445-1254.

 

Diverse

Deze algemene voorwaarden en eventuele beleidsregels of operationele regels die door ons op de Site worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en overeenstemming tussen u en ons. Het niet uitoefenen of handhaven van enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden werkt niet als een afstand van dit recht of een bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden werken in de ruimste mate toegestaan door de wet. We kunnen op elk moment al onze rechten en plichten aan anderen toewijzen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of niet-optreden veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle.

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden  onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling als afbreekbaar beschouwd uit deze Algemene Voorwaarden en doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen.

Er is geen joint venture, partnerschap, arbeids- of agentschaprelatie tussen u en ons ontstaan als gevolg van deze algemene voorwaarden of het gebruik van de site. U stemt ermee in dat deze Algemene Voorwaarden niet tegen ons zullen worden uitgelegd op grond van het opstellen ervan.

U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk hebt op basis van de elektronische vorm van deze Algemene Voorwaarden en het gebrek aan ondertekening door de partijen om deze Algemene Voorwaardenuit te voeren.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Om een klacht over de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, u contact met ons opnemen op:

Tom Darche

Hertstraat 27/46
3221 Nieuwrode

0478228480

Restitutiebeleid

Bedankt voor uw aankoop bij Vogelkweker.

Om uw aankoop te retourneren of te ruilen, moet u dit binnen 30 dagen na aankoop doen. Het product moet door ons worden ontvangen in dezelfde staat waarin u het heeft ontvangen. Originele labels, doos, ongedragen, ongeopend, onbeschadigd en in staat om opnieuw verkocht te worden.

We accepteren geen retourzendingen voor bederfelijke artikelen, intieme producten, cadeaubonnen, op maat gemaakte artikelen of digitale producten. Wij accepteren ook geen retourzendingen op producten met korting verkocht.

Nadat we uw artikel hebben ontvangen, zullen we het artikel / de artikelen inspecteren en uw terugbetaling verwerken als het artikel in staat is om opnieuw te verkopen.

Uw geld wordt op dezelfde manier terugbetaald als waarvoor u ervoor heeft betaald. Dit kan tussen de 5 en 10 werkdagen duren, afhankelijk van uw betaalmethode.

Contacteer mij indien van toepassing.