VogelKweker

Vogels kweken, een leuke hobby

Aanbevolen

Wanneer leggen Japanse kwartels eieren?

Japanse kwartels zijn een populaire pluimveesoort voor zowel de landbouw als voor huisdieren, vanwege hun kleine formaat en uitzonderlijk productieve legkwaliteiten. Bovendien heeft het fokken van Japanse kwartels het voordeel dat ze weinig onderhoud vergen.

Maar als hobbyisten of landbouwproducenten die de eieren van deze vogels willen gebruiken, kan het moeilijk zijn om precies te voorspellen wanneer we kunnen verwachten dat ze eieren gaan leggen. Deze blogpost geeft antwoord op de belangrijke vraag: wanneer leggen Japanse kwartels eieren?

We gaan in op wat de eierleggende patronen van dit ras beïnvloedt, de leeftijd waarop u eierproductie van uw vogels kunt verwachten, verschillende rassen met unieke voortplantingstendensen, en tips om uw kudde Japanse kwartels succesvoller te fokken.

Japanse kwartels beginnen te leggen tussen een leeftijd van 8 tot 10 weken na de geboorte. Een kwartel hen legt elke dag een ei, al kan dat in de winter een beetje minder zijn. Ze leggen in de zomer gemiddeld 7 eieren per week, in de winter zal dit eerder 5 per week zijn.

Leggedrag

De Japanse kwartel is een belangrijke modelsoort voor het onderzoek naar eiproductie en leggedrag. Tijdens de incubatieperiode legt de kwartel eieren met een frequentie van één ei per 27 uur gedurende de lente en zomer. Buiten het hoogseizoen is dit eerder één ei per 30-35 uur. Het aantal geproduceerde eieren wordt beïnvloed door verschillende factoren zoals daglengte en temperatuur, waarbij langere dagen en hogere temperaturen leiden tot een hogere productiviteit. Ook voeding kan een belangrijke rol spelen bij de eierproductie; een verhoging van het eiwitgehalte in de voeding blijkt tot een hogere opbrengst te leiden. De milieuomstandigheden voor de kwartel moeten dus zorgvuldig worden gecontroleerd en beheerd om optimale legprestaties te garanderen.

Japanse Kwartel
Japanse Kwartel

Hoeveel eieren legt een Japanse kwartel?

Een kwartelhen kan tot 200-300 eieren per jaar leggen, met een gemiddelde van 250. Japanse kwartels zijn zeer productief; tijdens hun pieklegperiode kunnen ze elke dag een ei leggen. Sommige rassen kunnen echter door genetische factoren of milieuomstandigheden een lagere eierproductie hebben.

Factoren die een rol spelen bij de legfrequentie

De legfrequentie van Japanse kwartels wordt beïnvloed door verschillende factoren. Daartoe behoren daglengte, temperatuur, voeding en genetica. Langere dagen leiden tot een hogere eierproductie omdat er meer tijd beschikbaar is voor blootstelling aan licht. Hogere temperaturen stimuleren ook het leggen van eieren omdat de vogels dan actiever zijn. Voeding speelt een belangrijke rol in de eierproductie; gebleken is dat een verhoging van het eiwitgehalte in de voeding tot een hogere opbrengst leidt.

Hoewel Japanse kwartels het meest gebruikte ras zijn voor de eierproductie, zijn er andere rassen die andere legpatronen of kenmerken kunnen hebben. Chinese dwergkwartels kunnen ook veel eieren leggen, maar die zijn kleiner.

Leeftijd van de kwartel

Kwartels staan bekend om hun overvloedige leggedrag; volwassen vogels kunnen in één jaar honderden eieren leggen als de omstandigheden goed zijn. Naarmate kwartels ouder worden, neemt hun legcapaciteit echter aanzienlijk af. Het gemiddelde leggedrag van kwartels neemt na twee jaar merkbaar af door veranderingen in de hormoonspiegel en andere factoren. Daarom moeten degenen die kwartels willen gebruiken voor commerciële eierproductie ervoor zorgen dat de fokkers in hun koppel jong genoeg zijn om hun vruchtbaarheid en eierproductie op het hoogste niveau te houden. Gelukkig hebben tamme vogels een relatief korte levensduur en kunnen ze gemakkelijk worden vervangen als de vruchtbaarheid onder het verwachte niveau begint te dalen.

Dieet en voeding

Kwartelvoeding is essentieel voor het behoud van een gezond koppel en een goede legcapaciteit. Studies hebben aangetoond dat kwartels die een proteïnerijk dieet krijgen, meer eieren produceren dan kwartels die een onvoldoende hoeveelheid proteïne krijgen. Een met eiwitten verrijkt dieet kan ook de algemene gezondheidstoestand van de vogels ten goede komen. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het kwarteldieet evenwichtig is, want te veel of te weinig eiwit kan leiden tot problemen als obesitas, eibinding en zelfs het dunner worden van de eierschaal. Bovendien kan het hebben van voldoende supplementen zoals mineralen en vitaminen het algemene welzijn verbeteren, het aantal gebroken eieren verminderen en zorgen voor een goede kwaliteit van de schaal. Met de juiste voeding kunnen kwartels goed gedijen in hun omgeving en efficiënter gezonde eieren produceren.

Toegang tot daglicht

De legcapaciteit van een kwartel wordt sterk beïnvloed door het aantal uren daglicht dat hij in een bepaalde periode krijgt, waarbij meer licht overeenkomt met meer eieren. Helaas heeft de vogelsoort meer nodig dan alleen licht om sterke en gezonde eieren te leggen; kwartels hebben ook rust nodig in het jaar, waarin ze minder licht ontvangen en daardoor minder eieren leggen. Het is belangrijk dat kwarteleigenaren ervoor zorgen dat hun vogels voldoende rust krijgen, zodat ze tijdens het hoogtepunt van het seizoen weer volop eieren kunnen leggen. Zonder goede rustperiodes kan een kwartel problemen krijgen met de eierproductie en kan zijn gezondheid worden verzwakt door langdurige vermoeidheid.

Temperatuur en vochtigheidsgraad in de omgeving

Kwartels hebben zich aan uiteenlopende milieuomstandigheden aangepast, maar hun legcapaciteit kan aanzienlijk worden beïnvloed door hun omgeving. Uit onderzoek is gebleken dat de omgevingstemperatuur een belangrijke rol speelt bij de vruchtbaarheid en de productiviteit van de vogel. Meer bepaald presteren kwartels het best wanneer de temperatuur tussen 10 en 20 graden Celsius ligt. Als de temperatuur veel lager of hoger wordt, gaan de prestaties snel achteruit. Bovendien kunnen koude temperaturen extra stress veroorzaken bij kwartels en hen vatbaarder maken voor ziekten, waardoor hun legcapaciteit verder wordt aangetast. Gelukkig kunnen boeren maatregelen nemen om de kwartels op een optimale temperatuur te houden, zodat ze meer eieren leggen.

Kommetje met eieren van Japanse kwartels
Kommetje met eieren van Japanse kwartels

Tekenen dat een kwartel zich voorbereidt op het leggen van eieren

Het is niet altijd gemakkelijk om te zien wanneer een kwartel op het punt staat eieren te leggen. Er zijn echter enkele tekenen die boeren en eigenaars een aanwijzing kunnen geven. Kwartels kunnen bijvoorbeeld actiever en agressiever worden rond de tijd dat ze zich voorbereiden op het leggen van eieren. Ze beginnen misschien ook vaker in hun nest te graven of letten beter op hun omgeving als het nestgedrag begint. Kwartels beginnen ook meer te eten en te drinken vlak voordat ze een ei leggen. Door goed op dit gedrag te letten, kunnen goed geïnformeerde eigenaars ervoor zorgen dat hun vogels alle middelen hebben die nodig zijn voor de eierproductie.

Kortom, Japanse kwartels zijn productieve leghennen, maar hebben goede voeding, rustperioden, milieuomstandigheden en andere belangrijke factoren nodig om een gezonde eierproductie te handhaven

Aanbevolen

Onderwerpen

Laatste Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *